A. Quy trình xem xét, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đạo đức trong nghiên cứu Y sinh (QTQL.NC.17.2)

(Xem tại đây. Link File 2)

 

 Biểu mẫu cần có trong hồ sơ xem xét đạo đức

  1.  Bìa hồ sơ (tải về link file 4)
  2.  Đơn xin đánh giá đạo đức trong nghiên cứu, bản cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu (tải về link file 5)
  3.  Đề cương nghiên cứu (mẫu của nhóm nghiên cứu)
  4. Bộ công cụ nghiên cứu (mẫu của nhóm nghiên cứu; có thể trong đề cương)
  5. Phiếu xem xét đạo đức (tải về link file 6)
  6. Đơn xin tiến hành nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (tải về link file 7)
  7. Sơ yếu lí lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm (tải về link file 8)
  8. Phiếu cung cấp thông tin dành cho cha mẹ/người bảo trợ trẻ em tham gia nghiên cứu (tải về link file 9)
  9. Phiếu cung cấp thông tin dành cho trẻ tham gia nghiên cứu từ 13-18 tuổi (tải về link file 10)

B. Quy trình xét duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (QTQL.NC.32.1)

(Xem tại đây. Link File 3)

 

C. Quy trình giám sát (QTQL.NC.29.2)

(Xem tại đây. Link File)

 

D. Cách thức nộp hồ sơ

Tổ thư ký khuyến nghị nhóm nghiên cứu gửi hồ sơ qua Email: irb@nch.gov.vn để được tổ thư ký góp ý hoàn thiện trước khi gửi bản in (số lượng bản in sẽ được thông báo cụ thể đối với từng đề tài).

Thời hạn xét duyệt xem chi tiết trong tóm tắt quy trình xét duyệt

Mọi thắc mắc, hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại: 024.62738647 (ThS Phạm Thị Lan Liên)