Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bệnh viện Nhi Trung ương hoạt động theo quy chế tại Quyết định số 811/QĐ-BVNTW ngày 20/3/2024 của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

(Tải Quyết định tại đây)